תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו נועדו להסדיר את היחסים בין פורטל חינם בחינם (להלן: "האתר") לבין הגולש או המבקר באתר (להלן: "המשתמש").

תנאי השימוש דומים לתנאי השימוש של אתר Netolink.co.il לפי השינויים בהתאם לאתר זה.

נוסף על האמור לעיל, האתר ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במידע באתר. המידע הוא כללי, אינו מידע מחייב ועשוי לחייב ייעוץ מקצועי או עבודה עם איש מקצוע בנושא. המשתמש מצהיר כי הוא מבין וכי כל האחריות בקשר לאתר זה על אחריותו בלבד.